Over mij

Al zo lang als ik me kan herinneren word ik gegrepen door de complexiteit die schuil gaat achter de ogenschijnlijke eenvoud waarmee de natuur zich manifesteert. De continue dynamiek en oneindige samenhang van terugkerende patronen en processen op zoek naar evenwicht; ik heb er groot ontzag voor. Het maakt mij nederig en dienstbaar, en in de gedachte dat alles slechts tijdelijk is vind ik acceptatie en moed.

Mijn naam is Monique van Kempen. Ik ben in ’81 geboren in Sevenum (Limburg). Ik voel me meer Brabander omdat ik al sinds mijn 5de levensjaar in ’s-Hertogenbosch woon. Ik heb biologie gestudeerd in Nijmegen. Het theoretiserende van de wetenschap ging mij gemakkelijk af. Tevens bood de door inhoud-gedreven omgeving mij destijds een vorm van sociale veiligheid waarbij ik niet teveel van mezelf hoefde te laten zien. Gaandeweg koos ik steeds nadrukkelijker voor toegepaste wetenschap, gericht op het herstellen van (onderdelen van) natuurlijke systemen. Uiteindelijk promoveerde ik in het kennisveld van Aquatische Ecologie en Milieubiologie. Met mijn proefschrift moest ik ook iets van mezelf laten zien. Door faalangst en perfectionisme rondde ik dit pas af toen ik al met mijn tweede postdoc-project bezig was. In dat project, wat een samenwerking was tussen overheid, universiteit en ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf, merkte ik dat de inhoud waar ik me mee bezig hield, soms gedeeltelijk of zelfs geheel ondergeschikt werd gemaakt aan belangen. Om dat beter te kunnen begrijpen maakte ik de overstap van werken bij de universiteit naar werken bij de provincie. Eenmaal ingewerkt begreep ik steeds beter dat het er bij belang daadwerkelijk om gaat dat er iemand is die iets belangrijk vind. En dat dit niet zelden vooral ook over emoties gaat. Gaandeweg raakte ik dan ook steeds meer geïnteresseerd in mijn collega’s én in mezelf, als optelsom van gedachten, gevoelens en emoties en als sturende kracht achter de inhoud. Ook de interacties die het oproept tussen mensen en de dynamiek in groepen beschouw ik met veel interesse. Vaak neem ik de complexiteit die schuil gaat achter ogenschijnlijke eenvoudige betrekkingen gemakkelijk waar. Behalve voor mijn persoonlijke ontwikkeling werd dit een van de belangrijkste redenen dat ik me steeds meer ging verdiepen in toegepaste psychologie en in psychodynamische therapie en coaching.

Ik gun het iedereen om te kunnen zijn wie die in essentie is. En om in díe niche te zitten waar deze essentie zich het beste kan manifesteren. Uit ervaring weet ik dat het een behoorlijke zoektocht kan zijn met weerstanden vanuit verschillende richtingen die ons weghouden bij juist onze essentie. Soms gebeurt het zelfs dat we niet meer weten wie we zijn of waar het eigenlijk allemaal goed voor is.

Als Psychodynamisch therapeut i.o. neem ik de tijd voor je, bevraag ik je en erken ik wat er is zodat we samen kunnen ont-dekken wie je bent en wat je wilt. Ik help je om harmonie te brengen in het krachtenspel van zelfbeeld, gedachten, verlangens en emoties zodat je je weer energiek en evenwichtig voelt. Naast psychotherapeutisch en systemisch werk zet ik daarvoor ook graag lichaamsgerichte therapie in met onder andere vormen van boks(zak) en HIIT-therapie.

Mijn vrije tijd besteed ik graag aan mijn man en dochter, aan buiten zijn, aan bokszaktraining en intervaltraining, aan lezen en aan knutselen, o.a. collages maken met knip en plak werk.

Waarom Oversprong

Overspronggedrag is een term uit de gedragsbiologie. Het beschrijft irrelevant lijkend gedrag dat wordt geactiveerd in conflict situaties. Kenmerkend aan het gedrag is dat er geen keuze wordt gemaakt tussen relevante gedragssystemen, bijvoorbeeld tussen vechten of vluchten, maar in plaats daarvan wordt overgegaan op een heel andere, derde vorm van gedrag dat niet relevant lijkt. Tevens in situaties waarin onzekerheid bestaat over wat er verwacht wordt kan dit soort overspronggedrag het resultaat zijn. Ook wij mensen laten dit soort gedrag zien. De conflictsituaties waarin het ontstaat hoeven niet eens groot en meeslepend te zijn. Veel vaker zelfs zijn ze subtiel en ontstaan ze omdat onze verlangens en behoeften niet worden beantwoord.

Herken jij overspronggedrag wel eens bij jezelf? Dat je bijvoorbeeld gaat opruimen als het spannend wordt? Grappen gaat maken als het stil valt? Of dat je afleiding gaat zoeken als je door een onverwachte ontwikkeling overvallen wordt?

Gedurende je je leven verzamel je een complex geheel aan dit soort gedragssystemen. Op dit soort momenten doe je vaak concessies om jezelf in de situatie te redden. Je leert jezelf in zekere zin te beperken. Het kan dan ook gebeuren dat in de loop van de tijd je van sommige van dit soort gedragssystemen last krijgt. Ze zitten je dan in de weg en zorgen voor disbalans in je sociale leven, in je emoties, en misschien ook wel in je lichaam.

Psychodynamische therapie kan helpen om weer harmonie te brengen in het krachtenspel van zelfbeeld, gedachten, emoties en verlangens zodat je je weer energiek en evenwichtig voelt.

In psychodynamische therapie en coaching wordt psychotherapeutisch (verleden-heden-toekomst), systemisch werk (opstellingen) en lichaamsgerichte therapie (o.a. Boks-therapie en mindfulness) ingezet en gecombineerd om op adequate wijze te kunnen antwoorden aan het complexe geheel van onze gedragssystemen. Het gaat uit van jouw innerlijke kracht en wijsheid; je bent tenslotte tot hier gekomen.

Benieuwd naar wat ik voor je kan doen?

Neem dan contact met mij op.