Werkwijze

1ste gesprek

Tijdens het eerste gesprek gaan we na wat voor jou de aanleiding is om contact met me te zoeken. We bespreken hoe het met je gaat, wat je bezig houdt, wat je achtergrond is, wat belangrijk voor je is en waar je naar verlangt. Bovendien bespreken we wat je wilt bereiken met de therapie, wat je verwachtingen zijn van de therapie en wat je verwachtingen zijn van mij. Het 1ste gesprek ronden we af als je hulpvraag duidelijk is en we weten wat het doel gaat zijn van de therapie. Op dat moment ondertekenen we samen een behandelingsovereenkomst.

De sessies

In de therapie en coaching sessies gaan we samen aan de slag om jouw doel te bereiken. Daarvoor zet ik op een dynamische manier verschillende therapievormen in die aansluiten bij jou, je hulpvraag en je doel. Afhankelijk van waar je nu bent en wat er voor ligt, kan de therapie korter of langer duren. De ervaring leert dat met 5 tot 8 sessies al veel bereikt kan worden. Een sessie duurt 60 – 90 minuten. De therapievormen die ik toepast komen uit de psychotherapie, uit het systemisch werken en uit de bio-energetica. Met het toepassen ervan kunnen we jou en je ontwikkeling plaatsen en begrijpen in de tijd, in het systeem waar je onderdeel van bent, en in je lijf dat jou en je ervaringen omhult.
Tijdens de therapie zullen we regelmatig evalueren hoe het gaat en waar je staat ten opzichte van het doel. Komt het bereiken van dit doel al dichterbij? Verloopt de therapie naar verwachting? Klopt het nog wat we aan het doen zijn of moet het (gedeeltelijk) worden aangepast?

Laatste gesprek

Tijdens het laatste gesprek ronden we de therapie af. We evalueren hoe het gaat, of je doel bereikt is, en wat er eventueel aanvullend nodig is om het behaalde te houden. Tevens bespreken we waar je tevreden of ontevreden over bent en of er nog andere dingen zijn die aandacht vragen.

Werkvormen

Lichaamsgerichte therapie

Lichaamsgerichte therapie leert je om voelend aanwezig te zijn in je lichaam. We zitten vaak zó in ons hoofd. Het lichaam weer beschikbaar maken voor het voelen is essentieel. Niet alleen om oude pijn die zich in het lichaam heeft vastgezet los te maken en te verwerken, maar ook om patronen te doorbreken die belemmeren dat jij je eigen leven leeft.

Boks(zak) en HIIT Therapie

Met boks(zak)training en hoog intensieve intervaltraining doorbreken we het rationele denken en zetten we het voelen en het lichaam aan. Waar het met praten nog mogelijk is om aan weerstand of emoties voorbij te gaan, zorgt deze training snel voor verheldering van waar het werkelijk om gaat. Door de manier waarop dit inzicht ontstaat daalt het ‘weten’ ook lichamelijk en emotioneel in. Hiermee voorkom je dat je, hoewel je snapt hoe het werkt, toch steeds hetzelfde blijft doen of blijft ervaren. De training kan daarnaast ondersteunend zijn aan traumaverwerking en werkvormen zoals EMDR en RET.

Ademwerk

Ademwerk kan je verbinden met wat er emotioneel en energetisch gezien speelt in je lichaam.
Met ademwerk kunnen emotionele blokkades in je lichaam worden opgelost, zodat er ruimte ontstaat voor heling en de energie weer beter door je lijf kan stromen.

Bio-energetica en emotioneel lichaamswerk

We zoeken samen naar de plekken in jouw lichaam waar spanning zich heeft vastgezet. Door ademhalingsoefeningen, het los kloppen van het lijf, uitrekken en spontane bewegingen heffen we blokkades in het lichaam op en bevorderen we een goede doorstroming van energie. Zo komen lichaam en geest weer in balans en wordt de vitaliteit en levenskracht bevorderd.

Mindfulness

’Het is wat het is’ is een veelgehoorde uitroep. In tegenstelling tot wat veel mensen denken is deze enkel gericht op het geven van aandacht aan de situatie zonder erover te oordelen. Steeds vaker jagen en stressen we maar door zonder echt te weten waarom we nu precies jagen en gestrest zijn. Je leven krijgt andere betekenis als je je ten minste een keer per dag afvraagt ‘Hé, hoe is het eigenlijk met me?’. In een mindfulness training wordt deze vraag vertaalt in meditatie en ademhalingsoefeningen, in bewustwording van het lijf en oefeningen die het vermogen trainen om dagelijkse activiteiten met meer aandacht te ondernemen.

Psychotherapie

De psychotherapie die ik aanbied is persoonsgericht. Dat wil zeggen dat jij zelf bepaalt wat je wel en niet aan de orde wilt stellen en hoever je daarin wilt gaan. De therapie geef ik vorm als proces gericht op het (her)integreren van het denken, voelen en handelen. Ik maak daarbij gebruik van verschillende werkvormen zoals NLP en delenwerk.

EMDR

Eye movement desensitisation en reprocessing is een therapievorm die kan helpen bij het verwerken van een trauma. Door gelijktijdig de herinnering aan het trauma en het informatieverwerkingssysteem in de hersenen te prikkelen kan de lading die verbonden is aan het trauma worden afgevloeid.

RET

Gebeurtenissen roepen vrijwel meteen allerlei gedachten en gevoelens op. Niet zelden zijn dit gedachten en gevoelens waarmee we onszelf beperken. Rationeel emotieve therapie leert je om helpende gedachten te formuleren die een positief gevoel oproepen waardoor je eerder resultaat bereikt.

Regressietherapie

Alles wat je meemaakt onthoud je. Alleen kun je niet meer altijd bij de herinnering. Met regressietherapie is het mogelijk om terug te gaan in de tijd en de informatie op te halen uit het onbewuste. Door deze informatie in het bewustzijn te brengen ontstaan mogelijkheden voor nieuwe en andere keuzes.

NLP

Neurolinguïstisch programmeren gebruikt kennis van de verbinding tussen lichaam en geest om bewust veranderingen in combinaties van herinneringen, emoties, en gedrag aan te brengen waardoor er nieuwe mogelijkheden ontstaan in het reageren op bepaalde situaties.

Hypnotherapie

Het meeste van ons lichamelijk functioneren wordt onbewust aangestuurd. Bij psychische problemen is het vaak niet anders en speelt zich onbewust vaak meer af dan we op bewust niveau waarnemen. Bij hypnotherapie wordt gebruik gemaakt van trance om in contact te komen met dit onbewuste. Tijdens de trance blijf je je volledig bewust van wat er gebeurd. Door het onbewuste op deze manier in het bewuste te brengen ontstaat inzicht en dat geeft aanknopingspunten om dingen anders te gaan doen.

Delenwerk

Transactionele analyse, Voice Dialogue, Ego State en Innerlijk Kind-werk en zijn werkvormen waarbij we verschillende delen van jou benaderen als individu. Transactionele analyse werkt met ouder-volwassene-kind of aanklager-redder-slachtoffer verhoudingen om meer inzicht te vergaren in de persoonlijkheidsontwikkeling. Bij Voice Dialogue wordt ervan uitgegaan dat de verschillende delen, zoals ‘de perfectionist’ of ‘de verwende drammer’, zijn ontstaan als een overlevingsstrategie. Ego State gaat er van uit dat de verschillende persoonlijkheidsdelen het vrijwel altijd goed menen, maar dat de manier waarop niet altijd acceptabel is voor de totale persoonlijk. Ego State legt daarmee wat meer nadruk op traumaverwerking, terwijl Innerlijk Kind-werk meer de nadruk legt op het ophalen van kind-delen die in vroegere ervaringen bevroren werden. Doel van delenwerk is bewustwording, acceptatie en integratie van persoonlijkheidsdelen zodat je kunt gaan zijn wie je in essentie bent.

Systemisch werk

Ieder systeem kent ordeningsprincipes. Als deze worden verstoord dan vindt er binnen het systeem een verschuiving van accenten plaats gericht op het werkend houden van het systeem. Systemisch werk maakt inzichtelijk welke accentverschuivingen er hebben plaatsgevonden ten op zichte van de ordeningsprincipes en welke gevolgen dit heeft voor het functioneren van afzonderlijke onderdelen. Dit dieper inzicht in de samenhang maakt het mogelijk om de eigen plek weer in te nemen en zelf beslissingen te gaan nemen over de manier waarop je wilt handelen en leven.

Opstellingen

Door representanten uit het systeem op te stellen wordt duidelijk voelbaar hoe je je tot anderen verhoudt en hoe een ieder elkaar beïnvloedt. Door bewust te schuiven met de opstelling wordt het mogelijk om oude pijn te verwerken.

Relatie en gezinstherapie

We kijken naar de machtsverhoudingen en naar de kwaliteit van de communicatie en onderzoeken wie zich anders mag leren opstellen. We brengen een proces van verandering op gang zodat er een nieuw evenwicht komt.

Coaching

Wat wil jij bereiken? Ben je bereid je te committeren aan dat doel? Dan ben ik bereid je daarbij naast te staan. Door te luisteren, te observeren en door feedback te geven help ik je om nieuw verworven inzichten aan te wenden ten gunste van het bereiken van je doelen.

Proactieve coaching

Als de situatie erom vraagt zal ik je uitdagen verder te stretchen dan je tot nu toe gewend was.

Assen van verandering

Aan de hand van jouw motivatie, inzichten en besluiten kijken we hoe je effectieve gedachten en gevoelens kunt vertalen naar effectief gedrag en hoe je dit kunt verankeren en verbeteren zodat je sneller en effectiever je doel bereikt. Door alle fasen van verandering uit te diepen wordt duidelijk of, waar en waarom je een verandering nog niet (helemaal) hebt doorgevoerd.

Tarief

Per 1,5 uur reken ik een tarief van €75,-. Voor het intakegesprek vraag ik €60,-.

Als je twijfelt of vragen hebt over
waar we samen
mee aan het werk kunnen,
neem dan contact met mij op.